Min vagn

Stänga

Fri frakt över hela världen

Två års internationell garanti

Användarvillkor

Dessa villkor ("Avtalet") är mellan dig och Atowak. com. ("Företag"). Med hänsyn till rätten att få åtkomst till och använda webbplatserna som finns på Universal Resource Locator Addresses Atowak. com, (var och en, "Webbplatsen" eller "Webbplatsen") och tar emot Produkterna som erbjuds via Webbplatsen, samtycker du till de villkor och villkor för användning som anges i detta Avtal och bekräftar att du är minst 18 år gammal . Din användning av webbplatsen och produkterna som säljs på den utgör ditt godkännande av detta avtal och indikerar din villighet att vara bunden av de villkor och villkor som anges häri. Detta avtal gäller för de produkter som för närvarande erbjuds av företaget och alla produkter som företaget kan välja att erbjuda i framtiden (sammantaget "produkterna"). Atowak. com förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren på denna sida utan föregående meddelande.


ORDER
Om din nya vara inte är 100 % tillfredsställd har du 30 dagar på dig från inköpsdatumet på dig att returnera den. * Alla specialbeställningar är endast berättigade till butikskredit. Beställningar som betalas med butikskredit är inte kvalificerade för vår returpolicy för 100 % butikskredit. För internationella returer, tänk på att eventuella returfraktavgifter/skatter debiteras Atowak. com kommer att dras från det återbetalade beloppet.


RAABATTKODER
Rabattkoder är begränsade till en per beställning. Vissa kupongkoder är endast giltiga för engångsbruk.
Vi hoppas att du förstår att en ny klocka endast kan returneras om den aldrig har använts eller använts. Det är omöjligt att bära en klocka, inte ens under en kort stund och inte få den fläckad på något sätt. Ändrade eller modifierade klockor med länkar borttagna kommer inte att vara berättigade till returer.
*Tyvärr kan vi inte ta emot returer för klockor som vi inte längre har på vår sida.


PRISGARANTI
Atowak. com har 10 dagars prisgaranti. Skulle någon vara du köper sänkas i pris på Atowak. se inom 10 dagar efter köpet, Atowak. com ger en rabatt för prisskillnaden som ska användas på framtida beställningar.
Om beställningar tas emot skadade eller i otillfredsställande skick, Atowak. com måste meddelas inom 24 timmar efter mottagandet av leveransen för rätten till eventuella returprivilegier.


FRAKT
De flesta varor skickas inom 3 arbetsdagar från det att beställningen togs emot. Atowak. com:s lager är stängt på helger och amerikanska federala helgdagar. Beställningar som görs efter 12:00 skickas nästa arbetsdag. I händelse av att vi är slut i lager och inte kan få in lager kommer ett e-postmeddelande att skickas till köparen med denna information. Atowak. com förbehåller sig rätten att ändra leveransmetoden och avsändaren när som helst så länge längden på leveranstiden under transporten inte ändras väsentligt. Atowak. com ansvarar inte för några föremål när det har lämnat våra lokaler.


När varor har skickats täcks ansvaret av transportörens villkor. Vi skickar till den adress som kunden angett. Om du inte gav oss en korrekt adress, inte heller Atowak. com, inte heller fraktfraktaren kan hållas ansvarig för förlusten av en vara. Vänligen dubbelkolla din leveransadress. Alla fraktskador måste rapporteras till Atowak. com inom 48 timmar efter leverans, annars är den inte kvalificerad för försäkrings- eller återbetalningskrav. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi är engagerade i utmärkt kundservice och kommer att göra vårt bästa för att lösa eventuella problem.


Alla kunder måste meddela Atowak. com om de inte har fått lådan inom 30 dagar så vi kan utfärda ett spårämne. Inga återbetalningar/återförsändelser kan göras om Atowak. com har inte meddelats. Alla avvisade/olevererbara beställningar av någon anledning kommer att debiteras en avgift på 20 % om lager/omarbetning av det totala inköpspriset. Kreditkort utanför USA. S A kan kräva ytterligare verifiering och kan fördröja leveransen tills verifieringen är klar. Internationella beställningar kan ta upp till 90 dagar att komma fram på grund av tullförseningar i ditt lokala land. Om det efter 8 veckor kommer en beställning som inte har kommit fram att ha ett spårämne utfärdat för att försöka fastställa beställningens plats.


Garanti
Alla garantiärenden ska hanteras direkt med klocktillverkaren och inte Atowak. com. Kunden samtycker till att hålla Atowak. com ofarlig för eventuella garantianspråk med tillverkaren.
Tillverkarens garanti täcker inte:
batteri, kristall, rem eller armband
skador som uppstår på grund av felaktig hantering, bristande skötsel , olyckor eller normalt slitage
vattenskada
Denna garanti är ogiltig om klockan har skadats av olycka, vårdslöshet, obehörig service eller andra faktorer som inte p.g.a. defekter i material eller tillverkning.


E-postmeddelanden
Genom att göra en beställning accepterar du att Atowak. com och dess dotterbolag kan kontakta dig via e-post med all framtida kommunikation angående försäljning, specialerbjudanden eller andra meddelanden. När som helst, om du vill välja bort detta, klicka på Avsluta prenumeration längst ned i e-postmeddelandet du fick för att tas bort från vår e-postlista.
Vattenbeständighet
Beskrivningen av vattentätheten är teoretisk och hänvisar till ett djup för förebyggande av vattenintrång som förutsätter att både klockan och vattnet är orörliga. Det händer aldrig i den verkliga världen. Sådana tester utförs i laboratorier under strikta villkor. En arm som rör sig under vatten ökar trycket på klockan liksom vattnets rörelse.
För att använda en klocka även för fritidsdykning bör den ha både en skruvad krona och en skruv på baksidan. En klocka med båda dessa funktioner kommer att ha packningsskydd som hjälper till att förhindra vattenintrång. Om klockan är en kronograf - bör den även ha skruvdragare.
1 meter = 3. 3 fot
1 ATM (atmosfär) eller bar = 10 meter
Klockor märkta "vattentäta" tål vattenstänk men bör inte nedsänkas
"50 Meters" - ska tåla mycket kort exponering för vatten (att köra handen under kranen eller i ett handfat en sekund)
"100 Meters" - för användning i en simbassäng
"200 meter" - för användning vid fritidsdykning
Större än 200 meter - lämplig för djupare dykning

och bada inte med en klocka på. Tvål och schampo kan minska ytspänningen på packningarna och låta vatten tränga in samt skada packningen.
Webbplatsen presenterar information och innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, mjukvaruapplikationer, spelmotorer, video- och ljudfiler och foton, annat än användarinnehåll (enligt definition nedan), samt som sammanställningen därav ("Innehåll"), som ägs eller licensieras av företaget, dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag och överlåtare (tillsammans "Atowak. com"). Webbplatsen kan också inkludera material som ägs av tredje part och publiceras på webbplatsen i kraft av en licens, bidrag eller någon annan form av avtal mellan tredje part och Atowak. com. När de används i dessa användarvillkor betyder "vi", "oss" och "vår" Atowak. com.


Typografiska fel
I händelse av att en Atowak. com produkten är felaktigt listad till ett felaktigt pris, Atowak. com förbehåller sig rätten att vägra eller annullera alla beställningar som gjorts för produkten som är listad till felaktigt pris. Atowak. com förbehåller sig rätten att vägra eller annullera sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, Atowak. com kommer att kreditera ditt kreditkortskonto till ett belopp av det felaktiga priset.

Garantifriskrivning
Denna webbplats och materialen och produkterna på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier från någon slag, vare sig det är uttryckligt eller underförstått. I den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, Atowak. com frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Atowak. com representerar eller garanterar inte att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekterna kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Atowak. com ger inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller deras riktighet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller undantag för garantier, så ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig.
Uppsägning
Dessa villkor är tillämpliga på dig när du går in på webbplatsen och/eller slutför registreringen eller köpprocessen. Dessa villkor, eller någon del av dem, kan sägas upp av Atowak. com utan förvarning när som helst, oavsett anledning. Bestämmelserna som rör upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, gottgörelse och diverse, ska fortsätta att gälla vid uppsägning.


Produkter
Genom webbplatsen kanske du kan köpa från Atowak. com produkterna. Atowak. com förbehåller sig rätten att ändra, avbryta och avbryta alla aspekter av produkterna när som helst, inklusive men inte begränsat till arten av de produkter som erbjuds, databaser, öppettider och utrustning eller programvara som behövs för åtkomst eller användning. Atowak. com har ingen kontroll över din användning av produkterna. Ändå Atowak. com förbehåller sig rätten att hindra dig från att använda webbplatsen av någon anledning, efter eget gottfinnande. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla avgifter, skatter och utgifter som kan uppstå genom din användning av webbplatsen och köp av produkterna.


Alla produkter som beskrivs på webbplatsen är inte tillgängliga i alla geografiska områden. Du kanske inte är kvalificerad för alla de beskrivna produkterna och vi förbehåller oss rätten att avgöra vilken användares behörighet som helst för någon produkt eller tjänst. Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte riktad till, eller avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning, eller någon jurisdiktion utanför USA. eller land som skulle underkasta Atowak. com eller dess dotterbolag till alla registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land.
Produkterna, innehållet och webbplatsen tillhandahålls "som de är" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål , Titel och icke-intrång, som härmed uttryckligen friskrivs i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. Dessutom Atowak. com ger inga garantier eller utfästelser beträffande innehåll eller produkter, resultatet som kan erhållas från användningen av webbplatsen eller några produkter, noggrannheten eller tillförlitligheten av innehållet eller annan information som erhålls via webbplatsen, allt innehåll, varor eller produkter som erbjuds , Köpt eller erhållet via webbplatsen, eller att webbplatsen, innehållet eller produkterna uppfyller dina krav, vara oavbruten, fri från virus eller andra skadliga komponenter, tidssäker eller felfri. Användaren förstår och samtycker uttryckligen till att användningen av produkterna och webbplatsen och allt deras innehåll är på din egen risk, att allt material och data som laddas upp, laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användningen av webbplatsen eller produkterna är på din egen Diskretion och risk och att du ensam kommer att vara ansvarig för eventuella skador på dig, ditt företag eller någon tredje parts eller tredje parts egendom som är ett resultat av användningen av webbplatsen eller produkterna. Atowak. com garanterar eller gör inga utfästelser angående användningen eller resultaten av användningen av webbplatsen eller produkterna i termer av riktigheten eller noggrannheten hos något innehåll, tillförlitligheten hos några produkter eller på annat sätt. Webbplatsen och produkterna kan bli felaktiga eller ineffektiva som ett resultat av utvecklingar eller ändringar som görs efter publicering av dessa villkor eller annat innehåll. Atowak. com åtar sig ingen skyldighet att hålla sådan information, innehåll eller produkter aktuella. Atowak. com är inte ansvarig för resultatet av eventuella defekter som kan finnas på webbplatsen eller produkterna eller driften av sådan webbplats eller produkter. Du (och inte Atowak. com) Antag hela kostnaden för all service, reparation eller korrigering som kan vara nödvändig för din datorutrustning och programvara som ett resultat av eventuella virus, fel eller andra problem du kan ha som ett resultat av att besöka webbplatsen eller använda produkterna.


Atowak. com Ska inte vara ansvarig för eller ansvar gentemot någon användare för några handlingar av bedrägeri, stöld, förskingring, manipulering, hacking, avlyssning, piratkopiering, missbruk, felaktig framställning, spridning eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter från tredje part som involverar användarinformation.
I den utsträckning lagen inte tillåter friskrivning från garantier, allt innehåll och produkter som är tillgängliga på webbplatsen, eller någon annan webbplats som vi länkar till, och all verksamhet på webbplatsen och produkterna Berättigas endast till det lägsta belopp som krävs enligt lag. Inget ansvar.
När du använder webbplatsen och produkterna samtycker du specifikt till att du inte kommer att hålla Atowak. com ansvarig gentemot dig eller någon part för eventuella skador eller skada eller förlust, inklusive eventuella direkta, speciella, oavsiktliga, följdskador eller bestraffningsskador, eller förlorad vinst, som kan bli resultatet av användningen av, eller oförmågan att använda, webbplatsen och Produkter (Eller någon annan länkad webbplats) eller som på annat sätt hänför sig till eller härrör från webbplatsen eller produkter eller din användning därav, oavsett om det handlar om kontrakt, försumlighet eller annan skadeståndsskyldighet. Atowak. com ska inte vara ansvarig även om Atowak. com Eller en auktoriserad representant för Atowak. com har blivit informerad om möjligheten till sådana skador.


Under inga omständigheter ska Atowak. com Vara ansvarig för eventuella skador som uppstår från användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen eller produkterna, inklusive men inte begränsat till att en användare litar på all information som erhållits från webbplatsen eller som är resultatet av misstag, utelämnanden, avbrott, radering av Filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i drift eller överföring, eller eventuella prestandafel, oavsett om de beror på Guds gärningar, kommunikationsfel, stöld, förstörelse eller obehörig åtkomst till Atowak. com:s poster, program eller produkter. Användaren bekräftar härmed att denna paragraf ska gälla allt innehåll, varor och produkter som är tillgängliga via Atowak. com webbplats.
Varje part erkänner att denna ansvarsbegränsning återspeglar en informerad, frivillig fördelning mellan parterna av de risker (kända och okända) som kan finnas i samband med detta avtal. I inga händelser kommer Atowak. com:S ansvar överstiger avgifterna som har samlats in eller $500, beroende på vilket som är lägst. Betalningen av detta belopp ska vara Atowak. com:S enda och exklusiva ansvar oavsett om förlust eller skada orsakats av utförandet eller bristen på fullgörandet av skyldigheter enligt detta kontrakt eller av försumlighet, aktiv eller på annat sätt, av Atowak. com, dess anställda, agenter eller representanter. Ingen rättegång eller talan ska väckas mot företaget mer än ett (1) år efter att åtgärden har uppkommit.